De Structuur

Fanfare eendracht is een muziekvereniging voor jong en oud. Samen muziek maken. Om dit samen zo goed mogelijk te doen hebben we als vereniging een commissiestructuur. Zodat we samen onze vereniging zijn.

 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal 3 personen en heeft de taak om de vereniging te besturen. Dit doet zij door leiding te geven, te adviseren en besluiten te nemen waar nodig. Binnen het dagelijks bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen aandachtsgebied/taakomschrijving. Daarnaast werkt het dagelijks bestuur nauw samen met de kartrekkers uit de diverse commissies.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen:

 • Piet Wagemans
 • Frans Poels
 • Sjoerd Heurkens
 • Judith Bruijsten

Voor meer informatie klik hier.

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie coördineert alle activiteiten rondom de jeugd.
De jeugd is de toekomst, dat is het uitgangspunt van deze commissie.
Door middel van diverse activiteiten willen we kinderen van jongs af aan kennis laten maken met muziek en op een laagdrempelig niveau zo vroeg mogelijk bij de vereniging betrekken.

De jeugdcommissie bestaat op dit moment uit 6 personen

 • Judith Bruijsten
 • Mandy Cleven
 • Marloes Heurkens
 • Maud Cornelissen
 • Lisa Cornelissen
 • Ria Nabuurs

Voor meer informatie klik hier.

 

Muziekcommissie

De muziekcommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het muzikale programma. Zij verzorgen de muziekkeuze en het daarbij behorende programma om te repeteren en uit te voeren. Zij plannen samen met Verenigingszaken concerten in, om muziekwerken in uitvoering te brengen.

De muziekcommissie bestaat op dit moment uit 7 personen

 • José Janssen
 • Miko Derks (dirigent)
 • Max Timmermans
 • Frans Poels
 • Willem Burgers
 • Karel Goumans
 • Frank Thijssen

Voor meer informatie klik hier.

 

Verenigingszaken

De commissie Verenigingszaken zorgt ervoor dat er een duidelijke jaarplanner wordt gemaakt, dat concerten tijdig worden ingepland en worden georganiseerd. Daarnaast fungeert de commissie verenigingszaken als tussenpersoon voor vraag & aanbod vanuit de gemeenschap.

De jeugdcommissie bestaat op dit moment uit 5 personen

 • Patrick van Soest
 • Maria Verbeek
 • Henk Cleven
 • Wim Swinkels
 • Bert van Vliet

Voor meer informatie klik hier.

© 2021
Created by