De vereniging

Het eerste deel van een historisch overzicht is klaar. De tekst & foto's zijn overgenomen van een kalender die ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan is uitgebracht.

Voor het tweede deel van onze geschiedenis, dus vanaf 1990, zullen we nog eens diep in de archieven moeten duiken.

We willen ook die leden oproepen die wellicht foto en tekst materiaal beschikbaar willen stellen, zodat we een zo volledig beeld van onze geschiedenis kunnen krijgen.

Dus, wordt vervolgd.... 

© 2024
Created by