Opleidingen

De doelstelling van onze opleidingen is om inwoners van Meerlo de gelegenheid te bieden om een muziekinstrument te bespelen.

De meeste activiteiten liggen nu vooral bij de kinderen van de basisschool.

Wij beperken ons niet tot de standaard instrumenten die bij een fanfare horen en we beperken ons niet tot alleen Meerlo.

Onze jeugdcommissie coördineert de opleidingen.

© 2024
Created by