Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal 3 personen en heeft de taak om de vereniging te besturen. Dit doet zij door leiding te geven, te adviseren en besluiten te nemen waar nodig. Binnen het dagelijks bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen aandachtsgebied/taakomschrijving. Daarnaast werkt het dagelijks bestuur nauw samen met de kartrekkers uit de diverse commissies.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen:

 • Piet Wagemans
 • Frans Poels
 • Sjoerd Heurkens
 • Judith Bruijsten

Taken 

 • Vergaderingen met kartrekkers uit diverse commissies. Tweezijdige communicatie.
 • Contacten onderhouden met externen:
  Andere muziekverenigingen;
  Dorpsverenigingen;
  Muziekfabriek;
 • Bijhouden ledenregister LBM (instroom/uitstroom; jubilea e.d.)
 • Besluiten nemen op bestuursniveau. 

Secretariaat

De taken behorende bij het secretariaat zijn onderverdeeld onder verschillende leden.
Sjoerd Heurkens: contactpersoon / e-mail / website.
Judith Bruijsten: notulist
Toine Theunissen: beheer LBM ledenregister

Bestuur en secretariaat zijn te bereiken via onderstaande e-mailadres:
secretariaat@fanfaremeerlo.nl


Instrumenten/uniformen:

Beheer instrumenten:Toine Theunissen
Onderhoud instrumenten: Piet Wagemans
Onderhoud en beheer uniformen: Ria Nabuurs & Marloes Heurkens
Afstemmen met muziekcommissie: welke dresscode bij welke gelegenheid (opnemen in jaarplanner).

 

Samenwerking met commissies

Drie keer per jaar komt het dagelijks bestuur samen met de kartrekkers uit de diverse commissies voor wederzijds overleg.
Daarnaast kan de commissie het dagelijks bestuur altijd raadplegen of uitnodigen om bij een vergadering aanwezig te zijn, om de besluitvorming te ondersteunen.
De commissie vormt een klankbord voor medemuzikanten en adviseert bestuur.
 

© 2021
Created by